Parlament Europejski głosuje za zamrożeniem rozmów akcesyjnych z Turcją

0 0

Parlament Europejski zagłosował za wstrzymaniem rozmów o członkostwie Turcji w Unii Europejskiej z powodu „niedysproporcjonalnej” reakcji tureckiego rządu na zakończoną fiaskiem próbę zamachu stanu, która miała miejsce 15 lipca.

Łącznie 479 deputowanych zagłosowało za wprowadzeniem „tymczasowego zamrożenia” rozmów z Turcją, podczas gdy 37 posłów opowiedziało się przeciwko niewiążącej rezolucji.

Rozmowy o członkostwie Turcji we Wspólnocie rozpoczęto w 2005 roku, lecz zaledwie 1 z 35 obszarów prawnych – nazywanych „rozdziałami” – został zakończony. Kraj będzie gotów do przyłączenia się do Unii Europejskiej tylko wówczas, gdy spełni kryteria wszystkich 35 rozdziałów.

Leave A Reply

Your email address will not be published.